09.10.2022 – Skulestadmo – Kyte

På tur fra Skulestadmo til Kyte.

Hauststemning rundt Melsvatnet, 09. oktober 2022, 10:43, +7C (Skulestadmo)
Hauststemning rundt Melsvatnet, 09. oktober 2022, 10:54, +7C (Skulestadmo)
Hauststemning rundt Melsvatnet, 09. oktober 2022, 10:53, +7C (Skulestadmo)
Skulestadmo frå Øvsthus (Kvitheim), 09. oktober 2022, 11:11, +7C
Kyteshagen (103/3), 09. oktober 2022, 11:43, +7C (Kyte, Voss)
Kyteshagen (103/3), 09. oktober 2022, 11:42, +7C (Kyte, Voss)
Norheim og Kyte, 09. oktober 2022, 12:00, +7C (Kyte)
Kyte, 09. oktober 2022, 12:00, +7C (Kyte)
Norheim og Kyte, 09. oktober 2022, 12:01, +7C (Kyte)
Norheim, 09. oktober 2022, 12:01, +7C (Kyte)
Nedre Kyte, 09. oktober 2022, 12:06 (Kyte, Voss)
Vinduspynt med gamle gjenstander på Nedre Kyte, 09. oktober 2022, 12:06, +7C (Kyte, Voss)
Plog og slåmaskin på Nedre Kyte, 09. oktober 2022, 12:06 (Kyte, Voss)
Villsau på beite ovanfor Øvsthus, 09. oktober 2022, 13:45, +13C (Skulestadmo)
Villsau på beite ovanfor Øvsthus, 09. oktober 2022, 13:46, +13C (Skulestadmo)
Skulestadmo frå Kvitheim, 09. oktober 2022, +13C
Her byggjer Voss Active (Voss Raftingsenter) nytt rafting hotel (rafting lodge), 09. oktober 2022, 14:06, +13C (Skulestadmo)
Tunge skyer trugar (Skulestadmo), 09. oktober 2022, 14:18, +13C
Voss frå Roset med regnboge, 09. oktober 2022, 12:00
Voss frå Roset, 09. oktober 2022, 12:59