07.11.2021 – Voss i Dag

Bilete frå Voss, Palmafossen og Skulestadmo.

Kvåle, 07. november 2021, 14:16, +7C (Voss)
Kvåle, Lydvo, Oppheim, Bauthus, Brekke og Raugstad, 07. november 2021, 14:16, +7C (Voss)
Voss, 07. november 2021, 14:27, +7C
Melsvatnet, 07. november 2021, 14:42, +7C (Skulestadmo)
Kvitheim, 07. november 2021, 14:44, +7C (Skullestadmo)
Palmafossen mot Rykke frå Kvitlii, 07. november 2021, 15:03, +7C (Palmafossen)i
Tjukkebygdi sett frå Kvitlii, 07. november 2021, 15:02, +7C (Palmafossen)
Mot Bjørke med Honndalsnutern bak sett frå Kvitlii, 07. november 2021, 15:03, +7C (Palmafossen / Mønshaugen)

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.