07.10.2022 – Voss i Dag

Nokre bilete frå ein dag med mykje regn.

Voss frå Bordalen, 07. oktober 2022, 12:27, +12C (Panorama)
Voss sentrum sett frå Bordalen, 07. oktober 2022; 12:28, +12C
Hangursvegen Terrasse, Hangursvegen og Sivlevegen sett frå Bordalen, 07. oktober 2022, 12:28, +12C (Voss)
I området ovanfor Hangursvegen Terrasse planlegg dei å byggja opp mot 50 nye husvære.
Voss Sjukehus sett frå Bordalen, 07. oktober 2022, 12:28, +12C (Voss)
Ovanfor Hagahaugen byggjer dei nytt høgdebasseng inne i fjellet sett frå Bordalen, 07. oktober 2022, 12:33, +12C (Voss)
Ringheim sett frå Bordalen, 07. oktober 2022; 12:33, +12C (Voss)
Ringheim sett frå Bordalen, 07. oktober 2022; 12:34, +12C (Voss)
Bryn, 07. oktober 2022, 12:35, +12C (Bordalen, Voss)
Bryn med Tvilde bak, 07. oktober 2022, 12:35, +12C (Bordalen, Voss)
Brynk, 07. oktober 2022, 12:32, +12C (Bordalen, Voss)
Tvilde sett frå Bordalen, 07. oktober 2022, 12:32, +12C (Bordalen, Voss)