06.05.2022 – Voss i Dag

Nokre bilete frå dagen i dag som har vore prega av lett regn og skodde.

Skulestadmo, 06. mai 2022, 09:06, +7C
Dompapp (Pyrrhula pyrrhula), 06. mai 2022, 11:30, +8C (Fauna, Fuglar)

Dompap (Pyrrhula pyrrhula) er en art i slekten dompaper (Pyrrhula) som inngår i finkefamilien (Fringillidae). Den er vanlig i den palearktiske sone, unntatt i de nordligste og sørligste områdene. Arten ble tidligere regnet som konspesifikk med asordompap (P. murina), men disse er nå delt i hver sin art. Ni underarter aksepteres, hvorav nominatformen (P. p. pyrrhula) er vanlig her hjemme. Ifølge IUCNs rødliste er arten livskraftig]

I Norge er dompapen ikonisk og ofte motiv i vinterlige bilder, spesielt for juletiden. Det finnes tallrike julekort der dompapen er et sentralt innslag. Likeledes er arten et ofte benyttet innslag på ulike typer julepynt, herunder også juleplatter og krystallfigurer.

Gråspurv, (Passer domesticus), 06. mai 2022, 11:32, +8C (Fauna, Fuglar)

Gråspurv (Passer domesticus) er en art i spurvefamilien, og én av 28 arter i den tallrike slekten Passer. Arten er naturlig utbredt i Den gamle verden, men den har også blitt introdusert til flere nye områder utenfor sin naturlige utbredelse. Som følge av dette er den i dag verdens mest utbredte fugleart.

Den globale bestanden av gråspurv blir av Birds of the World anslått til cirka 500 millioner par. Det regnes med 12 underarter, hvorav nominatformen (P. d. domesticus) har størst utbredelse. Den finnes blant annet i det meste av Europa, inkludert i Skandinavia og store deler av Russland. På IUCNs rødliste regnes arten som livskraftig, men på Norsk rødliste for arter 2021 er status for Norge oppjustert til nær truet. Årsaken er en markant bestandsnedgang de siste 12 årene (tilsvarende tre generasjoner ifølge Bird et al. (2020)

G⁠rønnfink (C⁠hloris chloris), 06. mai 2022, 11:34, +8C (Fauna, Fuglar)

Grønnfink (Chloris chloris) er en spurvefugl i finkefamilien (Fringillidae). Arten er inndelt i ti ulike underarter, hvorav nominatformen (C. c. chloris) er utbredt i store deler av Fennoskandia. Arten regnes både som både standfugl og trekkfugl, avhengig av utbredelsen. Ifølge IUCNs rødliste er den livskraftig.

Voss frå Mølster, 06. mai 2022, 17:23, +9C

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.