05.11.2021 – Voss i Dag

Dagens haustbilete frå Vossebygda.

Skulestadmo, 05. november 2021, 11:42, +45C
Mot Gossland og Hellesneset sett frå Glimme, 05. november 2021, 13:.12, +4C (Voss)
Mot Voss sett frå Vikjavegen, 05. november 2021, 13:14, +4C (Voss)
Palmafossen kraftverk, 05. november 2021, 15:08, +6C (Voss)
Palmafossen kraftstasjon og ny laksetrapp, 05. november 2021, 15:01, +6C (Voss)
Oppe på demninga til Palmafossen Kraftverk, 05. november 2021, 15:02, +6C (Voss)
Palmafossen med Raundalselva (demning) og Kvitlii, 05. november 2021, 15:02, +6C (Voss)
Fjording på beite ved Løno, 05. november 2021, 15:34, +6C (Fauna Husdyr Hest)
Tvinde med Tvindefossen bak, 05. november 2021, 15:44, +5C (Skulestadmo)

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.