05.06.2021 – Fenne (Fenno)

På tur til Fenne (Fenno).
Bilete mot Hildestveiti, Tveiti, Flatlandsmoen (Dalsleitet), Istadmoen, Håtveiti, Bulko og Skamdalshorgi.

Nedre Fenne (Fenno), 05. juni 2021, 13:40, +24C (Mønshaugen)
Hildestveiti, 05. juni 2021, 13:50, +24C (Mønshaugen)
Hildestveiti, 05. juni 2021, 13:50, +24C (Mønshaugen)
Tveiti, 05. juni 2021, 13:52, +24C (Mønshaugen)
Tveiti, 05. juni 2021, 14:23, +24C (Mønshaugen)
Øvre Fenne (Fenno), 05. juni 2021, 13:56, +24C (Mønshaugen)
Øvre Fenne (Fenno) med Lyklaknappen og Skamdalshorgi bak, 05. juni 2021, 13:56, +24C (Mønshaugen)
Øvre Fenne (Fenno), 05. juni 2021, 14:18, +24C (Mønshaugen)
Løkkebø på Øvre Fenne (Fenno), 05. juni 2021, 14:16, +24C (Mønshaugen)
Flatlandsmoen Camping, Monsvatnet, Istadmoen og Håtveiti sett frå Øvre Fenne (Fenno), 05. juni 2021, 14:08, +24C (Dalsleitet Mønshaugen)
Flatlandsmoen Camping sett frå Øvre Fenne (Fenno), 05. juni 2021, 14:06, +24C (Mønshaugen)
Håtveiti sett frå Øvre Fenne (Fenno), 05. juni 2021, 14:02, +24C (Mønshaugen)
Bulko og Skamdalshorgi sett frå Øvre Fenne (Fenno), 05. juni 2021, 14:07, +24C (Mønshaugen)
På heimveg via Stuvarjo med Tjukkebygdi og Lønahorgi bak, 05. juni 2021, 14:34 (Mønshaugen)

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.