03.09.2022 – På tur til Evanger

På tur frå Voss til Evanger om Steine.

Vangsvatnet mot Bordalen sett frå Seimsbrua, 03. september 2022, 12:34, +15C (Voss)
Honve, 03. september 2022, 12:44, +15C (Voss-Bulken)
Mot Bulken og Lilandsbrua, 03. september 2022, 12:51+15C (Voss-Bulken)
Seimsvatnet mot Seim (Seimsgrend) og Eide, 03. september 2022, 12:59 8bulken-Evanger)
Edal (Eddal) og Steine, 03. september 2022, 15:48 (Evanger)
Edal (Eddal) og Steine, 03. september 2022, 15:48 (Evanger)
Edal (Eddal), 03. september 2022, 15:48 (Evanger)
Muggås, 03. september 2022, 03. september 2022, 13:34 (Evanger)
Elge, 03. september 2022, 15:29 (Evanger)
Elge, 03. september 2022, 15:27 (Evanger)
Evanger sett frå Høgaberget, 03. september 2022, 13:48
Evanger sentrum sett frå Høgaberget, 03. september 2022, 13:45
Utsyn mot Naustviki og Hernes frå Bekasteinen, 03. september 2022, 14:30 (Evanger)
Hernes, 03. september 2022, 14:54 (Evanger)
Hernes (Sandviken) og Naustviki mot Evanger sentrum, 03. september 2022, 14:40 (Evanger)
Fadnes med Styveshorgi bak sett frå Hernesvegen, 03. september 2022, 14:50 (Evanger)
Evangervatnet mot Naustviki og Hernes, 03. september 2022, 15:03 (Evanger)
Evangervatnet mot Styve og Styveshorgi, 03. september 2022, 15:07 (Evanger)
Park Panorama, Holbergsplassen og Prestegardslandet, 03. september 2022, 16:30, +22C (Voss)