03.05.2022 – Voss i Dag

På tur til; Palmafossen, Kløve, Lemme, Kyte, Nedkvitne og Oppkvitno.

Palmafossen med Kvitlii bak sett frå Rykke, 03. mai 2022, 12:08, +9C
Selheim og Klyve med Klyvsnuten bak, 03. mai 2022, 12:24, +9C (Palmafossen)
Klyve med Klyvsnuten og Rastalii bak, 03. mai 2022, 12:31, +9C (Palmafossen)
Mot Lønahorgi frå Geilane, 03. mai 2022, 12:59
Øvre og Nedre Kyte med Travbanen og Storåsen bak sett frå Lemmesvegen, 03. mai 2022, 12:56
Mot Hangurstoppen, Bavallen, Lønavatnet og Lønahorgi sett frå Lemmesvegen, 03. mai 2022, 12:56
Øvre og Nedre Kyte sett frå Lemmesvegen, 03. mai 2022, 12:40
Lemme, 03. mai 2022, 12:44 (Voss)
Lønahorgi, Norheim og Kyte, 03. mai 2022, 13:02
Repål, Kyte og Norheim, 03. mai 2022, 13:02
Kyte (Geilane-Todalen), 03. mai 2022, 13:02
Kyte (Geilane), 03. mai 2022, 13:02
Oppkvitne
Oppkvitno, Nedkvitne, Lønavatnet, Borstrondi og Lønahorgi sett ovanfor Oppkvitno, 03. mai 2022, 14:27 (Skulestadmo)
Nedkvitne mot Golfbanen (Voss Golfbaner) sett ovanfor Oppkvitno, 03. mai 2022, 14:24, +10C (Skulestadmo)
Nedkvitne mot Golfbanen (Voss Golfbaner) sett ovanfor Kvitno, 03. mai 2022, 14:24, +10C (Skulestadmo)
Oppkvitno Camping, Lønavatnet, Borstrondi og Lønahori sett ovanfor Oppkvitno, 03. mai 2022, 14:25, +10C (Skulestadmo)

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.