03.03.2021 – Kløve Lemme Kyte

Biletglimt frå dagens sykkeltur til Kløve, Lemme, Nesheimstunet med retur via Grotlandsbrua.

Kløve med Rastalii bak, 03. mars 2021, 14:26 (Rastalidi Klyve Palmafossen)
Hadlingatræet bustadfelt (Kyte), 03. mars 2021, 14:35
Repål, 03. mars 2021, 14:35 (Kyte)
Lemme, 03. mars 2021, 14:38 (Kyte)
Lemmesvegen Kytesvegen
Geilane Langbrekk (Kyte), 03. mars 2021, 14:43
Kyte og Norheim sett frå Repål, 03. mars 2021, 03. mars 2021, 14:42 (Nordheim)
Kyte med Lønahorgi bak, 03. mars 2021, 14:45
Nesheimstunet med Lønavatnet bak, 03. mars 2021, 14:56, +6C (Reppen Skulestadmo)

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.