17.09.2023 – Liaset og Hodnaberg

Trænsgili – Hodnaberg.

Dalavegen har får sikringsgjerde, nytt dekke og støypekant, 17. september 2023
Dalavegen med nytt sikringsgjerde over tunnel inngangen, 17. september 2023, 14:13
Narheim (Dalavegen), 17. september 2023, 13:27
Narheim, 17. september 2023, 1327
Skirstølstjørni frå Dalavegen, 17. september 2023, 13:33
Hodnaberg, 17. september 2023, 13:45
Møyåni renn ut i Hamlagrøvatnet, 17. september 2023, 13:49 (Hodnaberg)
Hodnaberg, 17. september 2023, 13:53