12.06.2021 – S⁠trandsnipe

S⁠trandsnipe (A⁠ctitis hypoleucos) sett på Tvinne.

S⁠trandsnipe (A⁠ctitis hypoleucos) sett på Tvinne, 12. juni 2021, 15:02 (Tvinde Fauna Fuglar)
S⁠trandsnipe (A⁠ctitis hypoleucos) sett på Tvinne, 12. juni 2021, 15:05 (Tvinde Fauna Fuglar)
S⁠trandsnipe (A⁠ctitis hypoleucos) sett på Tvinne, 12. juni 2021, 15:06 (Tvinde Fauna Fuglar)
S⁠trandsnipe (A⁠ctitis hypoleucos) sett på Tvinne, 12. juni 2021, 15:05 (Tvinde Fauna Fuglar)
S⁠trandsnipe (A⁠ctitis hypoleucos) sett på Tvinne, 12. juni 2021, 15:05 (Tvinde Fauna Fuglar)

Strandsnipe (Actitis hypoleucos) er en art i snipefamilien. Arten hekker over store deler av Eurasia og overvintrer hovedsakelig i det sørlige Asia, Afrika sør for Sahara og Australasia.

Strandsnipa hekker ved ferskvann og elver, men trekker ofte ut til kysten utenom hekkesesongen. Fulgen er om lag 16-17 cm lang.

Strandsnipe utstøter en karakteristisk, intens sang, ofte med fire raskt etterfølgende toner, og har en karakteristisk vippebevegelse på bakpartiet når den blir stresset eller forsvarer territoriet.

Kjelde: Wikipedia

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.