10.07.2021 – Styveshorgi 988 moh.

Utsyn frå tippen oppunder Styveshorgi og Teigdalen sett på veg mot Styveshorgi (Evanger).

Evangervatnet, Mykkeltveitveten, Mykeltveit, Vossadalen, Herneshorgi og Bergstadfjellet sett frå Tippen oppunder Styveshorgi, 10. juli 2021, 12:50 (Evanger)
Evangervatnet, Mykeltveit, Vossadalen, Herneshorgi og Bergstadfjellet sett frå Tippen oppunder Styveshorgi, 10. juli 2021, 12:54 (Evanger)
Evangervatnet, Mykkeltveitveten, Mykeltveit, Vossadalen, Herneshorgi og Bergstadfjellet sett frå Tippen oppunder Styveshorgi, 10. juli 2021, 12:51 (Evanger)
Evangervatnert og Fadnes sett frå Tippen oppunder Styveshorgi, 10. juli 2021, 12:51, (Evanger)
Evangervatnet, Bergstadfjellet, Brunborg og Flansås med Blåvasshorgi bak sett frå parti på Styveshorgi, 10. juli 2021, 13:09 (Evanger Teigdalen)
Brunborg sett frå parti på Styveshorgi, 10. juli 2021, 13:09 (Evanger Teigdalen)
Flansås sett frå parti på Styveshorgi, 10. juli 2021, 13:09 (Evanger Teigdalen)
Akselbjørg sett frå parti på Styveshorgi, 10. juli 2021, 13:09 (Evanger Teigdalen)
Rødflekket perlemorvinge (Boloria euphrosyne) oppunder Styveshorgi, 10. juli 2021, 13:20 (Fauna Sommerfugler)

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.