06.07.2021 – S⁠varthvit fluesnapper

S⁠varthvit fluesnapper (F⁠icedula hypoleuca) ved Lønaøyane.

S⁠varthvit fluesnapper (F⁠icedula hypoleuca) ved Lønaøyane, 06. juli 2021, 13.37, +20C (Skulestadmo Fauna Fuglar)
S⁠varthvit fluesnapper (F⁠icedula hypoleuca) ved Lønaøyane, 06. juli 2021, 13.37, +20C (Skulestadmo Fauna Fuglar)

Den svarthvite fluesnapperen blir cirka 13 cm lang og veier typisk 9,7–22,2 g. Nominatformen er fysik noe mindre enn de to andre underartene. Ssp. sibirica regnes som den største av underartene, mens ssp. iberiae er en mellomting av de to nevnte i størrelse.

Hannen har svart og hvit fjærdrakt, mens hos hunnens er det svarte erstattet med gråbrunt, og de hvite feltene er mindre og mer gulhvite. Omkring to tredjedeler av de hekkende hannen blant ssp. sibirica har en tendens mot mer gråbrunt enn sort i fjærdrakten, men karakteren er ganske ustabil. Ssp. iberiae ligner nominatformen, men den hvite flekken i pannen er typisk større. Den har dessuten mer hvitt på vingene. Ungfuglene likner unger av gråfluesnapper, men er noe mindre og har et mer eller mindre tydelig hvitt felt på vingene.

Arten hekker over store deler av Europa og østover gjennom Russland til det vestre og sørsentrale Sibir, avhengig av underarten. Alle underartene overvintrer imidlertid i Vest-Afrika, noe få også så langt østover som til det vestre Sentral-Afrika.

Dietten består av insekter, både flygende og ikke-flygende, spesielt vepser, tovinger og biller, men også mye annet.

Arten hekker i det meste av skog, så lenge det er nok av hulrom å bygge reder i. I Europa er også fuglekasser svært populære. Arten er imidlertid mest tallrik i lauvskog. I Europa velger den seg også gjerne solrik halvglissen blandingsskog, gjerne supplementert av frukthager og parker. Hekkingen skjer fra sent i april til slutten av juni. Arten er i hovedsak monogam og hekker parvis solitært. Redet bygge av hunnen alene, som regel en liten «bolle» av strå og vissent løv som fôres med hår og fjær. Hun legger typisk 4–8 egg (3–10 er innenfor normalen) med én dags intervall, som hun ruger ut alene i løpet av 13–15 dager, mens hannen mater henne ved reiret. Om tilgangen på mat er god kan rugingen gå raskere. Klekkingen skjer synkront og avkommet mates av begge foreldrene. Ungene forlater redet etter 14–18 dager, og de forsvinner ut av territoriet i løpet av få timer, men de mates gjerne av foreldrene i ytterligere ei ukes tid.

Kjelde: Wikipedia.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.