Veafjorden og Indre Osterfjorden (Stamnes)

På tur frå Stamnes til Middagshaugen med flott utsyn mot Kallestadsundet, Veafjorden og Indre Osterfjorden.

Indre Osterfjorden sett frå Middagshaugen.

Indre Osterfjorden er en del av fjordsystemet rundt Osterøy, og ligger på nordsida av øya, i Osterøy og Vaksdal kommuner. Den er rundt 7 kilometer lang, og strekker seg østover. Den skifter navn til Eidsfjorden der fjorden snur nordøstover. Medregnet Eidsfjorden er fjorden 12 kilometer lang. Rundt to kilometer vest for innløpet til Eidsfjorden kommer Veafjorden opp fra sør.

Fjorden har innløp i vest ved Vassneset, det nordligste punktet på Osterøy, og går først sørøstover til Grøssvikvågen, en 1,5 kilometer lang våg ved Grøssviki. Herfra svinger fjorden nordøstover og så sørøstover igjen rundt Sverrestuven, en ås på 298 moh. Øst for Sverrestuven stikker neset Klubben sørover i fjorden, og her kommer Veafjorden opp frå sør. Fjorden fortsetter østover, forbi Kallandsklubben i sør til Bylgjaneset og Hesjedalsfossen, hvor Eidsfjorden fortsetter videre nordøstover til Eidslandet.

Veafjorden med Kallestadsundet.

Veafjorden er en av tre fjorder rundt Osterøy. Den strekker seg fra Sørfjorden ved Stanghelle i sør til Kallestadsundet og Indre Osterfjorden i nord.

Ved Veafjorden finner en tettstedene Stanghelle og Stamnes. Veafjorden ble brukt til å filme landskap for filmen The Golden Compass der du finner blant annet Nicole Kidman, Eva Green og Daniel Craig.

Kallestadsundet bru sett frå Middagshaugen.

Kallestadsundet bru er en bro over Veafjorden som forbinder den østligste delen av Osterøy med fastlandet i Vaksdal kommune i Hordaland. Broen ble åpnet i 1985 og var med det den første broen til Osterøy. Broen går over fjordsundet hvor avstanden bare er omkring 150 m. Seilingshøyde er 30 meter. I 1997 ble Osterøybrua åpnet for trafikk som den annen bro til Osterøy, over den 570 m brede Sørfjorden.

Det er ikke veiforbindelse mellom de to broene på Osterøy, så en landverts forflytning mellom Grøsvik og Kleiveland, begge beliggende nord på Osterøy med ca 5 km avstand i luftlinje, medfører en ca 95 km lang biltur.

Kjelde: Wikipedia.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *