Storsporve 12.04.20

Storspove (Numenius arquata) på Lønavatnet (Årets fugl i 2019), 12. April 2020, 13:02, +7C
Storspove (Numenius arquata) på Melsvatnet (Årets fugl i 2019), 12. April 2020, 13:23, +7C

Storspove (Numenius arquata) er en stor fjæretilknyttet fugleart i snipefamilien. Arten er én av åtte arter i slekten Numenius og regnes som en kortdistansetrekkfugl. Den består som tre underarter, og nominatformen hekker beskjedent i deler av Norge. Her hjemme regnes storspova som sårbar, men internasjonalt står arten oppført som nær truet. Arten har lenge vært i sterk tilbakegang i Europa, uten at man direkte vet noe om årsaken. I Storbritannia er drenering av engarealer sterkt sammenfallende med en bestandsnedgangen hos arten, som er fredet for jakt i hele Europa, unntatt i Frankrike. Der ble det årlig skutt omkring 7 000–8 000 individer fram til 2008, og det er fortsatt lov å jakte arten i visse deler av landet. I 2015 ble det lansert en internasjonal handlingsplan for å redde storspoven.

Kjelde: Wikipedia

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *