Nesheim Stasjon 27.07.20

– Gamle Nesheim stasjon på Hardangerbana, 27. Juli 2020 –

Nesheim stasjon var en stasjon på Hardangerbana ved nordre ende av Granvinsvatnet i Granvin kommune. Den ble åpnet som stasjon 1935 da Hardangerbana ble tatt i bruk. Rundt 1950 ble den nedgradert til stoppested, og var bemannet til 1. juni 1958. Stasjonen ble nedlagt da Hardangerbana ble nedlagt i 1989.

Hardangerbana

Rest av Hardangerbana i dag. Foto: Bjarne Henning Kvåle (2015)

Hardangerbana var ei 27,5 km lang elektrisk jarnbane som gjekk frå Voss stasjon på Bergensbanen til Eide ved Granvinsfjorden. Vedtaket om bygging vart fatta i Stortinget i 1919. Bana vart opna 30. mars 1935. Persontrafikken vart nedlagt 1. juni 1985, godstrafikken i 1989.

Bana var i drift i vel 50 år. Sporet frå Voss til Palmafoss godsterminal (3,39 km) vart teke vare på som eit sidespor til Bergensbanen. Store delar av den gamle bana er i dag i bruk som gang- og sykkelveg.

Kjelde: Wikipedia

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *