Myrvier / Sølvvier 20.08.20

– Myrvier / Sølvvier (Salix glauca), 20. August 2020, 15:30, +26C –

Sølvvier (latin: Salix glauca var glauca) er en liten busk av pilefamilien (vierfamilien) av maksimalt 2,5 meters høyde og oppreist. Arten vokser hos oss i innlandet og langs kysten hele veien fra Agder og helt opp til Barentshavet, samt i et belte sørover gjennom Sverige og Finland til Bottenviken. Den foretrekker fuktig torvjord, myr, hei, elvebredder, sumpskog, kystheier, og blant annet vierkratt. Den kan danne hybrid med myrtevier, grønnvier og svartvier.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *