Minnemarsj til Gråsida 08.08.20

Minnemarsj med avduking av Minnetavla på Gråsida ved T-ruta Timaglaset / Nansenbu, men grunna mykje skodde vart sjølve avdukinga avlyst.

– Biletglimt frå Minnemarsjen til Gråsida, 8. August 2020 –
Minnemarsj med avduking av Minnetavla på Gråsida ved T-ruta Timaglaset / Nansenbu, men grunna mykje skodde vart sjølve avdukinga avlyst.
– Biletglimt frå Minnemarsjen til Gråsida, 8. August 2020 –
Minnemarsj med avduking av Minnetavla på Gråsida ved T-ruta Timaglaset / Nansenbu, men grunna mykje skodde vart sjølve avdukinga avlyst.
– Biletglimt frå Minnemarsjen til Gråsida (Nansenbu og Steinbua), 8. August 2020 –
Minnemarsj med avduking av Minnetavla på Gråsida ved T-ruta Timaglaset / Nansenbu, men grunna mykje skodde vart sjølve avdukinga avlyst.
– Biletglimt frå Minnemarsjen til Gråsida (mendan me ventar på at skodd sal letna), 8. August 2020 –
Minnemarsj med avduking av Minnetavla på Gråsida ved T-ruta Timaglaset / Nansenbu, men grunna mykje skodde vart sjølve avdukinga avlyst.
– Biletglimt frå Minnemarsjen til Gråsida (mendan me ventar på at skodd sal letna), 8. August 2020 –
Minnemarsj med avduking av Minnetavla på Gråsida ved T-ruta Timaglaset / Nansenbu, men grunna mykje skodde vart sjølve avdukinga avlyst.
– Biletglimt frå Minnemarsjen til Gråsida (Torfinnsdalen med Nansenbu), 8. August 2020 –
Minnemarsj med avduking av Minnetavla på Gråsida ved T-ruta Timaglaset / Nansenbu, men grunna mykje skodde vart sjølve avdukinga avlyst.
– Biletglimt frå Minnemarsjen til Gråsida (Stora Torfinnsdalsvatnet), 8. August 2020 –
Minnemarsj med avduking av Minnetavla på Gråsida ved T-ruta Timaglaset / Nansenbu, men grunna mykje skodde vart sjølve avdukinga avlyst.
– Biletglimt frå Minnemarsjen til Gråsida (Minnetavla), 8. August 2020 –
Minnemarsj med avduking av Minnetavla på Gråsida ved T-ruta Timaglaset / Nansenbu, men grunna mykje skodde vart sjølve avdukinga avlyst.

12 personar har i åra 1912-2019 ikkje overlevd turar på Gråsida. Ein avgrensar då fjellområdet ved Hodnaberg i vest og Karaldenuten i sør.

Fire unge menn fraus i hel 7. september 1950. Dei hadde henta reinsdyrkjøt i Svortegili og vart overraska av uver på heimturen. Ei minnetavle over desse står ved Slåttebakkatjørni, nær staden der tre av dei vart funne. Tavla vart reist i 1953 til minne om:

Godskalk Songve – 25 år
Karl Bernhard Bø – 22 år
Kåre Stalheim – 16 år
Sverre Bygd – 16 år

Åtte andre personar har mist livet i ulike hendingar. Ei minnetavle over desse står på høgda ovanfor Nansenbu, langs stien mot Timaglaset. Tavla vart sett opp i 2020 til minne om:

Dagny Madeleine Rieber19 år
Død 08.04.1912, Ulvaskaret.
Overraska av uver på påsketur.
Omkom av utmatting og kulde.
Endre Tesdal25 år
Død 28.09.1924, Smågiljane.
Var på tur for å sjå etter sau og å jakta. Vart funnen nær 6 år seinare.
Døydde truleg av av utmatting og kulde.
Halle Hjelle17 år
Død 22.12.1926 i heimen.
Fall på Hindartveit etter skitur på Gråsida.
Døydde av indre blødningar nokre dagar seinare.
Martin Væleslidi32 år
Død 23.02.1931, Skjemmene.
Var på snarefangst. Vart teken av og omkom i ei snøskreda.
Nils Grønlien24 år
Død 15.09.1950, Storavatnet.
Fall utfor eit berg, hamna i vatnet og drukna, Vart funnen året etter.
Bjarne Brandseth57 år
Død 25.03.2006, Raudberg.
Døydde brått på skitur.
Arnhild Rong65 år
Død 21.08.2018, Ulvaskaret.
Var på veg til Gråsidetoppen.
Glei på snøfonn og døydde av skadar ho fekk i fallet.
Arne Kvarekvål78 år
Død 19.04.2019, Bjørgaknausen.
Døydde brått på skitur.
– Biletglimt frå Minnemarsjen til Gråsida (Alle er samla ved Minnesmerket), 8. August 2020 –
Minnemarsj med avduking av Minnetavla på Gråsida ved T-ruta Timaglaset / Nansenbu, men grunna mykje skodde vart sjølve avdukinga avlyst.
– Biletglimt frå Minnemarsjen til Gråsida (ved Minnesmerket), 8. August 2020 –
Minnemarsj med avduking av Minnetavla på Gråsida ved T-ruta Timaglaset / Nansenbu, men grunna mykje skodde vart sjølve avdukinga avlyst.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *