Månen

Månen (The Moon).

Månen er den eneste naturlige satellitten i bane rundt jorden, og den femte største satellitten i solsystemet. Sett i forhold til størrelsen på primærlegemet, er månen den største naturlige satellitten tilhørende en planet i solsystemet med en diameter som tilsvarer en fjerdedel av jordens, men bare 1/81 av massen.

Avstand til Jorden: 384 400 km
Gravitasjon: 1,62 m/s²
Omløpstid: 27 dager
Radius: 1 737,1 km
Sammensetning: Ar, He, Na, K, H, Rn
Rotasjon: 4.627
Overflatens areal: 3,793E+7 km²; 0,074 × jordens

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *