Gråspurv 03.07.20

– Gråspurv (Passer domesticus), 3. Juli 2020, 19:13, +13C –

Gråspurvspurv eller huskaill (Passer domesticus) er en fugleart i spurvefamilien. Den er hjemmehørende i Europa, Asia og Nord-Afrika, men arten har også blitt innført til eller utilsiktet spredt til andre deler av Afrika, Amerika og Australia. Som følge av dette er den i dag verdens mest utbredte fugleart. Den globale bestanden av gråspurv utgjorde i 2004 cirka 540 millioner individer. Det er beskrevet minst 12 underarter, hvorav nominatformen P. d. domesticus er den mest utbredte. Den er blant annet utbredt i det meste av Europa, inkludert i Skandinavia og store deler av Russland. Arten danner dessuten, sammen med romerspurv (P. italiae) og middelhavsspurv (P. hispaniolensis), en såkalt superart. Romerspurven er ifølge en norsk studie et resultat av hybridisering mellom de to andre artene.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *