foto94533.jpg

29.05.2016

Hedleberget Opning av kultursti – I smidja (Kyte Norheim Voss) (Mai 2016) (Informasjon)

Borehuset og smldja
Det kvite murhuset er borehuset, eller smidja som mange kalla det. Her arbeidde smeden. Kornelius Mandelid var smed her før han flytta på Vangen, og starta eiga smidje der. Etter han overtok broren Elias, og han var her den lengste perioden. Etter Elias overtok Nils B. Repål. Han styrde både smidja og kompressoren som leverte trykkluft til Hedleberget. Nils B. Repål hadde også ansvaret oppe i Toni, der maskineriet til løypestrengen mot Kløve stod.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *