foto89395.jpg

29.06.2015

Trengereid Fabrikker ved Sørfjorden (Juni 2015)

I 1895 etablerte Johan Jebsen Trengereid fabrikker der. Fabrikken drev med bånd- og lisseproduksjon, og hadde eget kraftverk. Trengereid kraftverk er i dag modernifisert og overtatt av BKK.

Vestlandsk tekstilindustri startet nærmest ved en tilfeldighet ved at tre brødre Jebsen kom fra Sønder-Jylland til Bergen midt på 1800-tallet. Eventyret startet med Arne fabrikker, deretter Dale fabrikker, en fabrikk i Svelvik og så Trengereid fabrikker. Trengereid fabrikkers avdeling Solheim K. Jebsens Baand- og Lidse-Fabrik begynte beskjedent i 1911.

I en 1 ½ etasjes murbygning med kjeller og loft var det veveri med spole- og renneavdeling i første etasje og på loftet et lite fletteri. Allerede sommeren 1913 ble den første utvidelsen foretatt, blant annet ved at taket ble hevet med fire meter. Siden ble det flere nye bygninger.

Produksjonen startet i 1911 med India Tape, staybinding og enkle pyntebånd. Etter hvert ble det produsert jerntrådlisser, luksuslisser, mohairbånd og senere kroklisser og andre tekstilprodukter. Produksjonen ble fra starten av drevet med elektrisitet fra Samnangeranlegget. I fabrikktilsynets arkiv kan vi lese at fabrikken hadde 14 arbeidere i 1913. Av disse var 4 menn og 10 kvinner. I 1924 var der 47 arbeidere hvorav 9 menn og 31 kvinner. I 1928 var antallet arbeidere nede i 25. Av disse var 3 menn.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *