foto89393.jpg

29.06.2015

Trengereid Kraftverk (Trengereid Krafstasjon) (Juni 2015)

Trengereid kraftverk er et vannkraftverk ved Trengereid.
Kraftverket ble åpnet i 1895 og utnytter nå fallet på 206 meter fra Skulstadvatnet.

Nedslagsfeltet er på 6.8 km² og tilsig er på 20 millioner m³. Installert effekt er 3,5 MW med en francisturbin. Kraftverket har totalt en midlere årsproduksjon er 15,2 GWh

Anlegget er eid og driftes av BKK. Kraftverket ble overtatt da BKK overtok den opprinnelige eieren Bergen Lysverker i 1996

Anlegget forsynte i starten bånd og lisseproduksjonen i Trengereid fabrikker med energi og utnyttet opprinnelig bare fallet i Skulstadelven. Dammen i Holmavatnet, som er et av magasinene til kraftverket har fortsatt en seksjon med torv som tettningsmasse.

Fabrikken og kraftverket ble etablert i 1895 av Johan Jebsen. I 1994 ble rørgaten skiftet ut og inntaket ble flyttet opp til Skulstadvatnet

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *