foto79425.jpg

14.08.2013

Verafoss bru frå 1897 ved Aurdal i Ulvik  (August 2013) (Informasjon)

Verafoss bru vart bygd i 1897. Brua har ei lengd på omlag 19 m. og kvelvinga har ei spennvidde pa 9,75 m. Køyrebana er 3,9 m brei.
Dei forste kvelvbruene av stein i Noreg vart truleg bygde pa slutten av 1700-talet. Desse bruene representerte eit viktig teknologisk framsteg innan brubygginga. Dei var sterke og hadde lang levetid. Gjennom åra er det bygd mange kvelvbruer her i landet; dei siste pa 1940-talet.
Ved bygginga av ei slik bru vart det forst sett opp eit stillas av tre, utforma etter tilhøva pa staden. Dei kunne og nytta stålvaier til å heisa pa plass ferdig tilskorne og samanbolta delar. Tauverk vart nytta til a halda saman sjølve trebogen. No vart tilhogne steinar lagde pi plass pa stillaset. Dei vart stabla fra båe sider – nedanfra og opp – mot toppen av kvelvinga. Over dette vart sjølve køyrebana bygd opp. Til sist vart stillaset fjerna. Tyngdekrafta pressar steinane i kvelvinga mot kvarandre og «låsar» dei i eit spenn. Dette held brua oppe. Spenninga var stor når stillaset skulle f]ernast: Ville konstruksjonen halda og brua «setta seg»?

———————————–

Verafoss bridge was built in 1897. It is about 19 metres long and its arch has a span of 9.75 metres. The roadway is 3.9 metres wide. The first arched stone bridges in Norway were probably built around the end of the eighteenth century. These bridges represented an important technological advance in bridge construction. When building this type of bridge, wooden scaffolding was put up first. Hewn stones were then laid in place on the scaffolding. They were piled up from both sides -from the bottom up – towards the top of the arch. The actual roadway was constructed on top of this. Finally, the scaffolding was removed. The force of gravity presses the stones in the arch against each other and «locks» them into a span.

Kjelde: Statens Vegvesen, Info tavle.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *