foto77534.jpg

20.05.2013

Ygre Stasjon på Bergensbanen (Vernet Fredet byging) (Mai 2013) (Informasjon)

Riksantikvaren vedtok den 8. juli 1997 freding av Ygre stasjon, gnr. 110 bnr. 6, Bergensbanen, Voss kommune. Fredningsvedtaket omfatter stasjonsbygninga, uthusbygninga og eit avgrensa område rundt bygningane. Fredningsvedtektene er fastsette med heimel i § 15, tredje ledd, og §19, andre ledd, i kulturminnelova. Desse gjeld i tillegg til føresegnene i kulturminnelova om vedtaksfreda kulturminner frå nyare tid.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *