foto76759.jpg

05.04.2013

Kiellandbuen ved Løkjedalsnuten (Bergen Turlag) (April 2013) (Informasjon)

Gjenreising av ei gamal bu som var bygt av Kasper Kielland i samband med byggjinga av den gamle reidselsvegen mellom Hodnaberg og Fyksesund. Den gamle bua vart reist i 1884 og reve i 1912.

Ruta som går om Løkjesdalen mellom Hodnaberg og Fyksesund er del av ein gamal reidselveg.
Denne vegen vart iflg. Søndre Bergenhus Folkeblad påbyrja i 1891 og åpna i august 1892.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *