foto72488.jpg

12.08.2012

Ruud (Det nedlagde småbruket Ruud Rud) (Leikanger) (August 2012) (Informasjon)

Ruud
Ruud har vore buplass i gamal tid. Dei første papira om garden er frå 1500-talet. Garden var ei tid kyrkjegods, og ei tid var den delt i to bruk.
Husa på garden utgjer eit kulturtun, her er stor hovud byggning og kårhus, fjøs og løe, 2 vedhus, løe med sauefjøs og stall, eldhus, 2 stabbur, smie, sag, kvernhus og turka. I tillegg er det 2 stølshus, naust og fleire utløe som det no berre er att ei av.
Ved århundreskiftet (1800-1900) var det i alt 24 hus på garden. Siste åra er det gjort mykje restaureringsarbeid.

Eitorn Grendalag 2008

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *