foto66007.jpg

06.09.2011

Vangen Kyrkje (Sognedomen Aurland Kyrkje Kyrkja i Aurland) (September 2011) (Informasjon)

Vangen kirke (Vangen kyrkje) er en langkirke fra 1202 i Aurland kommune, Sogn og Fjordane fylke. Kirka er den største av de syv steinkirkene i Sogn og Fjordane og blir også kalla (Sognedomen).

Vangen kirke er trolig bygd i to faser der den eldste delen er fra begynnelsen av 1200-tallet. På slutten av 1200-tallet ble kirka påbygd mot vest med eit stort skip, denne stod ferdig rundt 1300. Vangen kirke har en uklar historie, og var først omtalt i skriftlige kilder så sent som 1498. I bjørgvinn kalvskinn på 1300-tallet ble ikke kirken nevnt. I et tidligere alter skal det ha vert et skinnbrev som oppga datoen for kirkens grunnstein ble lagt 2-mai 1202. Grunnen til at kirken ikke ble nevnt i bjørgvinn kalvskinn kan være at kirken var privat.

Byggverket er i stein og har 270 plasser og er i tidlig gotisk stil.

Kjelde: Wikipedia.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *