foto48488.jpg

04.04.2009

Flåmsbana Berekvam – Akseltellere med oppkøyrsrampe (Flåmsdalen) (April 2009) (Informasjon)

Dette er akseltellere (med oppkøyrsrame) som skal brukast til å heve og senke vegbomanlegget på Berekvam, seinare skal dei og brukast til signalanlegget på Berekvam stasjon.

———————-

3.3 Akselteller
3.3.1 Generelt
a) Akseltellersystemet skal detektere et sporavsnitt som belagt eller fritt ved å telle antall aksler inn og ut av sporavsnittet.
b) Akseltellersystemet skal detektere et sporavsnitt som belagt inntil summen av aksler inn i sporavsnitt = summen av aksler ut av sporavsnitt, uavhengig av hvilke av sporavsnittets tellepunkt som teller aksler inn og ut.
c) Dersom det oppstår feil i akseltellersystemet skal tilhørende sporavsnittet gå til tilstand belagt.
d) Akseltellersystemet skal ha kapasitet til å telle minimum 800 aksler for hvert sporavsnitt.
e) Akseltellersystemet skal kunne benyttes på sporavsnitt på stasjon og linjen.
f) Akseltellersystemet skal detektere en aksel der
1. Hjuldiameter = 330 mm for V ? 100 km/h og hjuldiameter = 150 + 1,8V [mm] for V > 100 km/h
2. Hjultykkelse ? 133 mm
3. Bredde på hjulflens ? 20 mm for hjuldiameter > 840 mm og bredde på hjulflens ? 27,5 mm for hjuldiameter ? 840 mm
4. Høyde på hjulflens skal være i intervallet 27,5 – 36 mm
5. Akselavstand ? 7,2V [mm]
6. Hjul har ferromagnetisk karakteristikk
g) Akseltellersystemets tellepunkt skal festes til skinnelivet med gjennomgående bolter.Alternativ festemåte kan benyttes dersom denne oppfyller samme krav til stabilitet, tilgjengelighet, sikkerhet og vedlikeholdbarhet.
h) Dersom akseltellersystemets tellepunkt blir demontert fra skinnelivet skal tilhørende sporavsnitt gå til tilstand belagt.
i) Ved alle akseltellere på linjen skal det være anordnet oppkjørsbjelker av hensyn til sporrensere og andre vedlikeholdsmaskiner.
j) Akseltellersystemer skal ha avbruddsfri strømtilførsel med en batterikapasitet tilpasset kravet til MTTR, inklusive tidene for MLD (Mean Logic Delay) for strekningen.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *