foto46158.jpg

18.10.2008

Haustsstemning i Prestegardsalleen (Oktober 2008)

PRESTEGARDSMOEN
Prestegardsmoen er ein fin naturpark nær Vossevangen. Parken grensar til Vangsvatnet og elva Vosso.
Om du startar frå Vangskyrkja, finn du:

* Prestegardsalléen, planta i 1886, og Olavskrossen.
* I moen dominerer fureskogen. Dei store trea er omlag 150 år gamle.
* Her er sandstrand og badeplassar i over 1000 meters lengde.
* I skogen ligg Voss Vassverk, som forsyner sentrumsområdet med grunnvatn.
* Gangvegen endar ved Tintrabrua. Ho vart bygd i 1941. Før den tid var det ferjing over elva her, og det låg tre husmannsplassar langs elva.
* Den lengste stien i parken fører deg til Grandane. Her er eit ope strandområde med elveavsetnader av sand, der elva Vosso munnar ut i Vangsvatnet. I vatnet finn me laks, aure, røyr og ål.
* I parkområdet er det registrert 140 ulike fugleartar og 122 ulike planteslag.

Prestegardsmoen (Vicarage moor) is a fine nature park near Vossevangen. It borders on the Voss lake and the river Vosso.
If you start from the Church, you will see:

* Prestegardsalléen, with large eim and birch trees planted in 1886.
* A fine nature park, dominated by pine forest. The large trees are about 150 years old.
* There are over 1000 m of sandy beaches and bathing sites.
* The path ends at a bridge, built in 1941. Before then there was a ferry over the river here.
* The longest trail in the park takes you to Grandane. Here there is an open beach area where the river Vosso flows into the lake. There we find salmon, trout, char and eals.
* 140 different types of birds and 112 different types of plants have been recorded in the park area.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *