foto42706.jpg

04.05.2008

Nordhordlandsbrua (Bergen) (Mai 2008) (Informasjon)

Nordhordlandsbrua går over Salhusfjorden/Osterfjorden og forbinder Flatøy i Meland kommune med fastlandet ved Hordvik nord for sentrum i Bergen kommune.

Den ble åpnet i september 1994 og er en del av europavei 39. Med 1614 meter er den Norges nest lengste bro. Over skipsleia er den en skråkabelbro, mens resten av anlegget er en flytebro på 1243 meter. Det gjør den til verdens lengste flytebro uten sideforankring.

I 1997 måtte utbyggerne av broen tåle kraftig kritikk fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité som følge av store budsjettoverskridelser.

Allerede på 1960-tallet var det planer om broforbindelse mellom Bergen og Nordhordland, men knallhard politisk dragkamp førte til at det tok nesten 30 år før broen sto ferdig. Opprinnelig skulle broen få navnet «Salhusbrua», men navnet ble endret kort tid før åpningen.

Den erstattet fergesambandet mellom Knarvik i Lindås kommune og Steinestø i Bergen kommune, som var landets største fergesamband målt i antall biler. Men siden den gang har trafikken blitt doblet. I 2004 passerte 3 458 887 biler over broen, det gir et snitt på 9451 biler daglig.

Prosjektet er nesten utelukkende bompengefinansiert. Til en bro som har kostet rundt 1 milliard kroner, bevilget Stortinget 41 millioner kroner. Allerede i 1956 begynte brukerne av fergeforbindelsen mellom Knarvik og Steinestø å betale bompenger. Den gang var det fergekaien i Knarvik, og veien mellom Lindås kommune og Radøy som skulle dekkes inn. Da planene om bro over Salhusfjorden skjøt fart, ble det i 1969 avgjort at billistene skulle fortsette å betale bompenger.

Kjelde: Wikipedia

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *