foto22307.jpg

25.09.2004

Sivlesteinen Myrkdalen (Sivlebautaen Kjel Olson Skjervheim Maleri Anna Sundve) (2004) (Informasjon)

På biletet til venstre står Anna Sundve fødd Skjervheim på staden der Sivlesteinen (Sivlebautaen) er henta ut, det var bestefar hennar Kjel Olson Skjervheim 1846-1928 som frakta steinen til Stalheim der han no står i dag (Sivlesteinen på Stalheim).

On the picture on the left stands Anna Sundve (born Skjervheim) at the place where the Sivlestone (Sivle Monument) was obtained. It was her grandfather, Kjel Olson Skjervheim (1846-1928) who hauled the stone to Stalheim where it stands today (Sivlestone at Stalheim).

Dødsfall på Voss
24de august døde Kjel Olson Skjervheim, 82 aar gammel, og Myrkdalen er en orginal fattigare.
Han hørte til i gamletiden, Kjel, og brød sig ikke om nymodens paafund og finesser.
Uanfegtet møtte han opp paa Vangens gater i lodnesko og en veltjent hundeskindshue, som var kjent over hele bygdn.

Det var ham som i sin tid kjørte Sivlesteinen over Myrkdalsvatnet – et vågestykke, som kunne kostet livet baade for ham og hestene.
Isen var 18 tommer tykk men steinen var saa tung, at det gik i bølgegang under slædemeiene, og folk som stod og saa paa langs strandkanten, skrek over sig og var viss paa at det tok en ende med forfærdelse. Kjel turde ikke stanse et øieblikk under turen og gik med tollekniven i næven, ferdig til at skjære seletøiet istykker hvis isen skulde briste og steinen gaa tilbunds. Men over slap han da, ellers var vel det drustelige mindesmerke over Sivle oppe i Stalheimskleiven aldrig kommet paa plads.
Helt op i 80 aarsalderen hadde Kjel Skjervheim aldrig været syk, og 79 aar gammel danset han springdans med rytme og eleganse som er sjeldent i vore dage, selv blandt den sprækaste ungdom.

Kjelde: Teksten ovanfor står bak på eit maleri som Lars Osa har måla av Kjel Olson Skjervheim.


Deaths at Voss
Kjel Olson Skjervheim, 82 years-old, died on August 24 and Myrkdal is a character poorer.

He belonged to the old times, Kjel, and didn t bother with modern society’s ideas and niceties.

Completely nonplussed, he would be met on the streets of Vangen in mukluks and a familiar kid-glove cap which was known over the whole district.

It was he who in his time hauled the Sivlestone across Lake Myrkdal a risky distance that could have taken both his life and the horses. The ice was 18 inches thick but the stone was so heavy that it caused waves under the sled runners and people who stood watching from the lakeshore screamed and were sure this would end in disaster. Kjel didn’t dare stop a moment during the journey and held his sheath knife in his fist in readiness to cut the harness to pieces should the ice fail and the stone go to the bottom. But he made it, otherwise the splendid monument would never have reached its proper home on the Stalheim cliff.

Kjel Skervheim was never sick, way up into his eighties, and at age 79 he danced a Spring Dance with elegance and rhythm seldom seen nowadays, even among the most agile youth.

Source: The text above is from the back of a painting that Lars Osa made of Kjel Olson kjervheim.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *