foto112812.jpg

23.04.2020

Gaukesyre eller gauksyre (Oxalis acetosella) ovanfor Mølster (Flora) (April 2020)

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.