foto110636.jpg

12.10.2019

Smågiljane stølar (Voss) (Oktober 2019) (Informasjon)

Smågiljane på austsida av Vanjolo er støl til Jernes. Etter matrikkelen 1723 er det ei halv mil frå Jernes til støls, det høver saman med fråstanden til Smågiljane. Det må ha vore ein gong etter 1723 at eit bruk på Jernes fekk den slølsretten i Allmenningen på Bordalen som vart bytt med Glymme mot Glymmesbotn. Stølsvegen frå Jernes til Smågiljane gjekk om Glymme og opp Glymmeslidi.

Kjelde: Stølar i Vossefjell

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.