foto109845.jpg

24.08.2019

Opelandsstølen (Mønshaugen Opelandstølen) (August 2019) (Informasjon)

Opelandsstølen ligg rett ovanfor Opeland. Dei to bruka på Opeland har hart støl her, og dei to sela som står her, høyrer til bruksnr. 1 og 2 på garden. Lomtjødna som ligg noko innanfor stølen, har Johannes Gitleson på bruksnr. 2 som bygde sag, og med oppdemminga her forsynte han både sag og kvern med vatn. Frå Opelandsstølen fører gamal gongeveg over til Potten, og like eins fører gangstig om tuftene etter Veisestølen og Stuarjostølen over Lyingaskarvet til Potten og Håraldsdalen.

Kjelde: Stølar i Vossefjell

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.