foto109734.jpg

15.08.2019

Modalen (Mofjorden Kvernhusfossen Moelva Mobryggja Movika) (Modalen kommune) (August 2019) (Informasjon)

Modalen er en kommune i Hordaland. Den grenser i nord mot Høyanger, i øst mot Vik, i sør mot Vaksdal og i vest mot Lindås og Masfjorden. Modalen er Norges nest minste kommune målt i antall innbyggere, kun Utsira har færre. Kommunen har store inntekter fra vannkraft og er også en stor eksportør av sand fra de mange sandtakene i dalen. Dalen fikk veiforbindelse først i 1976, da det i forbindelse med BKKs store vannkraftutbygging ble bygget tunnel fra Eksingedalen. Siden er dalen blitt veifast også mot nabokommunen Lindås.

Kjelde: Wikipedia

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.