foto109717.jpg

14.08.2019

Stalheim Brekkenipa Brekkedalen Stalheimskleivi Sivlesøyni Sivlesnipa Nærøydalen Jordalen og Jordalsnuten frå parti Stalheimsnipa (Panorama) (August 2019)

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.