foto109665.jpg

12.08.2019

Øyane stølar (Voss) (August 2019) (Informasjon)

Øyane ligg under Grasida ved vegen millom Flyane og Tjedna. Øyane er stølen til garden Dagestad i Viki. Stølsvegen ligg om Flyane, men ein snarveg går rett opp fra tunet på Dagestad til støls. Buføring og klyvjing gjekk om Flyane. Øyane ligg ovanfor Syteigane. Det har vore ikkje køyrt høy heim til gards. Høyet var ikkje meir enn dei kunne trengja, nar det kom uver, og beista lite kunne koma ut.

Det er fire bruk på Dagestad og alle fire har stølsrett i Øyane. Tre av bruka bar no sel med flor på stølen. Syteigane nedanfor stolen har i eldre tid tilhøyrt nokre gardane på nordsida av vatnet, (Syteigar = teigar Slik som gardane og stølane låg til, var det mykje samvær millom folket på Øyane og dei som støla på Flyane og på Tjedna. Namnet Øyane tyder her som mange andre stader, flatlende attmed rennande vatn.

Kjelde: Stølar i Vossefjell

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *