Search Results for: 29.07.2020

foto114290.jpg

29.07.2020 Styveshorgi – Utsyn frå tippen til BKK mot Vossedalen (Panorma (Juli 2020)

foto114291.jpg

29.07.2020 Styveshorgi – Utsyn frå tippen til BKK mot Evanger (Juli 2020)

foto114282.jpg

29.07.2020 Styvesstølen (Evanger) (Juli 2020)

foto114283.jpg

29.07.2020 Utsyn frå tippen på Styveshorgi mot Mugås, Elje, Mykkeltveit og Vossedalen (Evanger) (Juli 2020)

foto114284.jpg

29.07.2020 Oppe på tippen på Styveshorgi (Evanger) (Juli 2020)

foto114285.jpg

29.07.2020 Oppe på tippen på Styveshorgi (Evanger) (Juli 2020)

foto114286.jpg

29.07.2020 Oppe på tippen på Styveshorgi (Evanger) (Juli 2020)

foto114287.jpg

29.07.2020 Styveshorgi – Utsyn frå tippen til BKK mot Evanger (Panorma) (Juli 2020)

foto114288.jpg

29.07.2020 Styveshorgi – Utsyn frå tippen til BKK mot Evanger (Mykkeltveit Vossedalen Fadnes Evangervatnet) (Panorma) (Juli 2020)

foto114289.jpg

29.07.2020 Styveshorgi – Utsyn frå tippen til BKK mot Fadnes (Evanger) (Panorma (Juli 2020)

foto114270.jpg

29.07.2020 Edal (Eddal Æddal) (Evanger) (Juli 2020)

foto114271.jpg

29.07.2020 Edal (Eddal Æddal) (Evanger) (Juli 2020)

foto114272.jpg

29.07.2020 Edal (Eddal Æddal) (Evanger) (Juli 2020)

foto114273.jpg

29.07.2020 Edal med Steine bak (Eddal Æddal) (Juli 2020)

foto114278.jpg

29.07.2020 Mugås (Muggås) (Evanger) (Juli 2020)

foto114279.jpg

29.07.2020 Mugås med Elje bak (Elge Muggås) (Evanger) (Juli 2020)