Search Results for: 29.05.2020

foto113222.jpg

29.05.2020 Hessjiliane sett frå Seljenuten (Folkedal) (Mai 2020)

foto113234.jpg

29.05.2020 Utnefjorden og Hardangerfjorden sett frå Veten (Oksen) (Mai 2020)

foto113233.jpg

29.05.2020 Kinsarvikbukti og Sørfjorden sett frå Veten (Oksen) (Mai 2020)

foto113232.jpg

29.05.2020 Veten (Oksen) hytta er framleis nesten nedsnødd (Mai 2020)

foto113231.jpg

29.05.2020 Eidfjorden sett frå Oksen (Granvin) (Mai 2020)

foto113230.jpg

29.05.2020 Oksen 1241 moh. (Granvin) (Mai 2020)

foto113229.jpg

29.05.2020 Kvite vidder sett på tur mot Oksen og toppen nærmar seg steg for steg (Mai 2020)

foto113228.jpg

29.05.2020 Fjellrype (Lagopus muta) sett på tur mot Oksen (Fauna Fuglar) (Mai 2020)

foto113227.jpg

29.05.2020 Middagsnuthytto med Hardangerfjorden og Folkedal bak sett på tur mot Oksen (Mai 2020)

foto113226.jpg

29.05.2020 Fjellrype (Lagopus muta) nedanfor Middagsnuthytto sett på tur mot Oksen (Fauna Fuglar) (Mai 2020)

foto113225.jpg

29.05.2020 Seljenuten med Hytte bak ligg Hardangerfjorden og Folkedal (Mai 2020)

foto113224.jpg

29.05.2020 Granvinsfjorden mot Granvin sett frå Seljenuten (Mai 2020)

foto113223.jpg

29.05.2020 Granvinsfjorden og Hardangerfjorden med Kvanndal sett frå Seljenuten (Mai 2020)

foto113221.jpg

29.05.2020 Folkedal Nedre sett frå Seljenuten (Folkestad) (Mai 2020)

foto113220.jpg

29.05.2020 Folkedal ved Granvinsfjorden (Mai 2020)

foto113219.jpg

29.05.2020 Folkedal sett frå Seljenuten (Nedre Folkedal (Mai 2020)

foto113218.jpg

29.05.2020 Bilferja Jondal i opplag ved Folkedal (Granvinsfjorden) (Mai 2020)

foto113217.jpg

29.05.2020 Hamre sett frå Seljenuten (Granvin) (Mai 2020)

foto113216.jpg

29.05.2020 Hamre sett frå Seljenuten (Granvin) (Mai 2020)

foto113215.jpg

29.05.2020 Hardangerfjorden og Granvinsfjorden med Hamre og Folkedal sett frå Seljenuten (Mai 2020)