Search Results for: 12.08.2020

foto114571.jpg

12.08.2020 Skarsvotni (ligg mellom Skarsnosi og Rimstigfjellet) (August 2020)

foto114572.jpg

12.08.2020 Skarsvotni (ligg mellom Skarsnosi og Rimstigfjellet) (August 2020)

foto114573.jpg

12.08.2020 På veg mot Breiskrednosi med Vassetfjellet og Skogafjellet bak sett frå parti på Rimstigfjellet (August 2020)

foto114574.jpg

12.08.2020 Vassetfjellet Skogafjellet og Breiskrednosi (August 2020)

foto114575.jpg

12.08.2020 Breiskrednosi 1189 moh. med Nærøyfjorden og Bakkanosi bak (Skilt) (August 2020)

foto114576.jpg

12.08.2020 Breiskrednosi 1189 moh. med Nærøyfjorden, Tufte, Bakka og Bakkanosi bak (Panorama) (August 2020)

foto114577.jpg

12.08.2020 Breiskrednosi 1189 moh. med Nærøyfjorden, Tufte, Bakka og Bakkanosi bak (August 2020)

foto114578.jpg

12.08.2020 Breiskrednosi 1189 moh. med Nærøyfjorden, Tufte, Bakka og Bakkanosi bak (August 2020)

foto114579.jpg

12.08.2020 Breiskrednosi 1189 moh. mot Vassetfjellet og Skogafjellet (Panorama) (August 2020)

foto114558.jpg

12.08.2020 Oppheimsvatnet mot Framnes (Oppheim) (August 2020)

foto114559.jpg

12.08.2020 Oppheimsvatnet mot Vasstrondi (Oppehim) (August 2020)

foto114560.jpg

12.08.2020 Nærøyfjorden frå Gudvangen (August 2020)

foto114561.jpg

12.08.2020 Bakka og Nærøyfjorden med Bakka kyrkje og Breiskrednosi bak (August 2020)

foto114562.jpg

12.08.2020 Bakka med Bakka kyrkje og Breiskrednosi bak (August 2020)

foto114563.jpg

12.08.2020 Nærøyfjorden med Breiskrednosi bak sett frå Bakka (August 2020)

foto114564.jpg

12.08.2020 Nærøyfjorden med Breiskrednosi bak sett frå Bakka (August 2020)

foto114565.jpg

12.08.2020 Tufte og Nærøyfjorden sett frå Rimstigen (August 2020)

foto114566.jpg

12.08.2020 Nærøyfjorden sett frå Rimstigen (August 2020)

foto114567.jpg

12.08.2020 Nærøyfjorden sett frå Rimstigen (August 2020)

foto114568.jpg

12.08.2020 Tufteelvi og Nærøyfjorden sett frå Rimstigen (August 2020)