Search Results for: 01.06.2020

foto113297.jpg

01.06.2020 Kyte med Lønahorgi bak (Voss) (Juni 2020)

foto113298.jpg

01.06.2020 Kvitheim og Skulestadmo sett frå Øvsthus med Hangurstoppen bak (Juni 2020)

foto113299.jpg

01.06.2020 Kayak på Melsvatnet (Skulestadmo) (Juni 2020)

foto113284.jpg

01.06.2020 Dyrvedalen sett nedanfor Øyane (Voss) (Juni 2020)

foto113285.jpg

01.06.2020 Bulken sett nedanfor Øyane (Voss) (Juni 2020)

foto113286.jpg

01.06.2020 Flyane stølar med Voss bak (Juni 2020)

foto113287.jpg

01.06.2020 Hadlingatreet bustadfelt og Repål sett frå Todalen (Kyte) (Juni 2020)

foto113288.jpg

01.06.2020 Travbanen på Kyte med Gråsida bak (Kyte Travbane Voss Tråvlag) (Juni 2020)

foto113290.jpg

01.06.2020 Lemme med Hangurstoppen og Lønahorgi bak (Voss) (Juni 2020)

foto113291.jpg

01.06.2020 Lønavatnet Løno og Skulestadmo sett frå Liaset (Løne Borstrondi) (Juni 2020)

foto113293.jpg

01.06.2020 Løno sett frå Liaset (Borstrondi Løne Skulestadmo) (Juni 2020)

foto113294.jpg

01.06.2020 Lønaøyane sett frå Liaset (Skulestadmo Reppen Løne Løno) (Juni 2020)

foto113295.jpg

01.06.2020 Pøyso sett få Liaset (Reppen Skulestadmo) (Juni 2020)

foto113296.jpg

01.06.2020 Afdal Indre og Ytre sett frå Liaset (Voss) (Juni 2020)

GPS turar på kart

Tester ut det å visa GPS turar på kart, vil prøva å leggja ut nye turar i tida som kjem.