Om denne sida

Vil med dette prøve ein ny måte å publisere bilete på.
VossNow sida er tungvindt og tid krevjande å lage, så eg vil prøve noko nytt som er enklare å leggja ut bilete med, og då kan kanskje WordPress vera eit godt alternativ.
Om eg vil bruka dette i framtida vil tida vise, i mellomtida vil eg bruke denne sida (fotovoss.com) som eit tillegg.

PS… eg kjem alltid til å leggja ut nokre nye bilete på denne sida først (fotovoss.com).