31.12.2023 – Voss i Dag

Nokre bilete frå årets aller siste dag.

Skulestadmo i morgontimane, 31. December 2023, 08:57, -4C
Skulestadmo, 31. December 2023, 10:14, -3C
Bavallen mot Melslvatnet, Borstrondi og Lønavatnet, 31. December 2023, 11:13 (Skulestadmo)
Bavallen mot Melslvatnet, Borstrondi og Lønavatnet, 31. December 2023, 11:13 (Skulestadmo)
Utsyn frå Bavallen mot Borstrondi og Lønavatnet, 31. December 2023, 11:19 (Skulestadmo)
Voss sett frå Mølster, 31. December 2023, 12:01, -1C (Panorama)
Lundhaugen med Haugamoen bak sett frå Mølster, 31. December 2023, 12:01, -1C (Voss)
Voss sentrum sett Mølster, 31. December 2023, 12:01, -1C
Voss sett frå Nedre Mølstervegen, 31. December 2023, 12:11, -1C