31.10.2023 – Voss i Dag

Nokre glimt frå den siste dagen i denne månaden.

Voss frå Roset i Måneskinn, 31. oktober 2023, 03:58, -2C
Voss-Bordalen sett ovanfor Roset, 31. oktober 2023, -1C Panorama)
Voss sett ovanfor Roset, 31. oktober 2023, 11:23, -1C
Vosso, Hagebyen og Haugamoen sett ovanfor Roset, 31. oktober 2023; 11:33, -1C (Voss)
Bulken, Vestbygdi og Dyrvedalen sett ovanfor Roset, 31. oktober 2023, -1C (Voss)
Bulken og Vestbygdi, 31. oktober 2023, 11:26, -1C (Voss)
Voss sett frå Giljavegen, 31. oktober 2023, 12:24, 0C (Voss)
Prestegardslandet og Prestegardsalleen sett frå Giljavegen, 31. oktober 2023, 12:24, 0C (Voss)