29.11.2023 – Skulestadmo.

Nokre bilete frå ein flott vinterdag i Skulestadmoen.

Melsvatnet med Borstrondi bak, 29. November 2023, 11:46, -11C (Skulestadmo)
Skulestadmo mot Melsvatnet, Bavallen og Slettafjellet sett frå Øvsthus, 29. November 2023, 11:40, -11C
Melsvatnet med Skulestad Skule bak sett frå Øvsthus, 29. November 2023, 11:41, -11C (Kvitheim, Skulestadmo)
Skulestadmo med Koglehaugen og Trå bak sett frå Øvsthus, 29. November 2023, 11:41, -11C
Fossekall (Cinclus cinclus) i Dugstadfossen, 29. November 2023, 11:.54, -11C (Fuglar, Fauna)
Fossekall (Cinclus cinclus), 29. November 2023, 11:55, -11C (Fuglar, Fauna)
Vinterstemning ved Lundarvatnet, 29. November 2023, 11:59, -11C (Skulestadmo)
Vinterstemning ved Lundarvatnet, 29. November 2023, 12:04, -11C (Skulestadmo)
Vinterstemning ved Lundarvatnet, 29. November 2023, 12:05, -11C (Skulestadmo)
Vinterstemning ved Lundarvatnet, 29. November 2023, 12:06, -11C (Skulestadmo)
Skulestadmo sett frå Ringheim, 29. November 2023, 12:36, -10C