29.10.2023 – Voss i Dag

Nokre bilete frå denne dagen.

Voss frå Roset i Måneskinn, 29. oktober 2023, 01:01, -3C
Skulestadmo frå Hangurstoppen, 29. oktober 2023, 11:21 (Borstrondi, Kvitheim, Hanguren)
Flatekvål sett frå Hangurstoppen, 29. oktober 2023, 11:22 (Skulestadmo)
Een sett frå Hangurstoppen, 29. oktober 2023, 11:22 (Skulestadmo)
Saue og Løne sett frå Hangurstoppen, 29. oktober 2023, 11:22 (Skulestadmo)
Dugstad sett frå Hangurstoppen, 29. oktober 2023, 11:22 (Kvitheim, Skulestadmo)
Hangurstoppen mot Lønahorgi, 29. oktober 2023, 11:25 (Hanguren, Voss)
Utsynn mot Valberget og Slettafjellet sett frå Hangurstoppen, 29. oktober 2023, 11:29 (Hanguren, Voss)
Utsyn mot Mykkeltveitveten sett frå Hangurstoppen, 29. oktober 2023, 11:30 (Hanguren, Voss)
Dagsturhytta på Klepp med Bordalen bak, 29. oktober 2023, 11:54 (Hanguren, Voss)
Dagsturhytta på Klepp, 29. oktober 2023, 11:55 (Hanguren, Voss)
Dagsturhytta på Klepp, 29. oktober 2023, 11:56 (Hanguren, Voss)
Dagsturhytta på Klepp, 29. oktober 2023, 11:56 (Hanguren, Voss)
Voss sett ovanfor Orrefloten, 29. oktober 2023, 12:37
Prestegardsalleen og Prestegardslandet sett ovanfor Orrefloten, 29. oktober 2023, 12:37

One comment

Comments are closed.