29.07.2023 – Landsskyttarstemnet

Nokre glimt frå Landsskyttarstemnet og opninga.

Skjerve Skytebane, Bømen og Voss sett frå Bjørnstegen, 29. juli 2023 (Voss)
Biletglimt frå Landsskyttarstemnet på Skjerve Skytebane, 29. juli 2023 (Voss)
Biletglimt frå Landsskyttarstemnet på Skjerve Skytebane, 29. juli 2023 (Voss)
Biletglimt frå Landsskyttarstemnet på Skjerve Skytebane, 29. juli 2023 (Voss)
Biletglimt frå Landsskyttarstemnet på Skjerve Skytebane, 29. juli 2023 (Voss)
Biletglimt frå Landsskyttarstemnet på Skjerve Skytebane, 29. juli 2023 (Voss)
Biletglimt frå Landsskyttarstemnet på Skjerve Skytebane, 29. juli 2023 (Voss)
Biletglimt frå Landsskyttarstemnet på Skjerve Skytebane, 29. juli 2023 (Voss)
Biletglimt frå Landsskyttarstemnet på Skjerve Skytebane, 29. juli 2023 (Voss)
Biletglimt frå Landsskyttarstemnet på Skjerve Skytebane, 29. juli 2023 (Voss)
Biletglimt frå Landsskyttarstemnet på Skjerve Skytebane, 29. juli 2023 (Voss)
Twang Gang og Berit Håpoldøy
Biletglimt frå Landsskyttarstemnet på Skjerve Skytebane, 29. juli 2023 (Voss)
Berit Håpoldøy
Biletglimt frå Landsskyttarstemnet på Skjerve Skytebane, 29. juli 2023 (Voss)
Twang Gang
Biletglimt frå Landsskyttarstemnet på Skjerve Skytebane, 29. juli 2023 (Voss)
Twang Gang og Berit Håpoldøy
Biletglimt frå Landsskyttarstemnet på Skjerve Skytebane, 29. juli 2023 (Voss)
Twang Gang og Berit Håpoldøy
Biletglimt frå Landsskyttarstemnet på Skjerve Skytebane, 29. juli 2023 (Voss)
Twang Gang og Berit Håpoldøy
Biletglimt frå Landsskyttarstemnet på Skjerve Skytebane, 29. juli 2023 (Voss)
Ordførar Hans-Erik Ringkjøb, leiar av hovudkomiteen Sigurd Liland, stemnepresident oberstløytnant Christoffer Knutsen
og president i DFS Kari Sofie Brøndbo Fiskum.
Biletglimt frå Landsskyttarstemnet på Skjerve Skytebane, 29. juli 2023 (Voss)
Ordførar Hans-Erik Ringkjøb
Biletglimt frå Landsskyttarstemnet på Skjerve Skytebane, 29. juli 2023 (Voss)
President i DFS Kari Sofie Brøndbo Fiskum.
Biletglimt frå Landsskyttarstemnet på Skjerve Skytebane, 29. juli 2023 (Voss)
Leiar av hovudkomiteen Sigurd Liland