29.05.2023 – Myrkdalen, Vinje og Vossestrand.

På tur til Vossestrand, Vinje og Myrkdalen.

Byggjeaktivitet ved Myrkdalen Hotel, 29. mai 2023, 13:22 (Myrkdalen Fjellandsby)
Årmot, 29. mai 2023, 13:26 (Myrkdalen)
Myrkdalen sett ovanfor Skjervheim, 29. mai 2023, 13:34
Myrkdalen sett ovanfor Skjervheim, 29. mai 2023, 13:34
Mørkve sett ovanfor Skjervheim, 29. mai 2023, 13:34 (Myrkdaøen)
Bygd og Flisram sett ovanfor Skjervheim, 29. mai 2023, 13:34 (Myrkdalen)
Vinje Kyrkje og gravplass, 29. mai 2023, 13:54
Vinje, 29. mai 2023, 13:54
Vossestrand sett frå Haga, 29. mai 2023, 14:11
Herheim, Sausjord og Gavle, 29. mai 2023, 14:12 (Vossestrand)
Sundve Indre og Ytre, 29. mai 2023, 14:12 (Vossestrand)
Sundve, 29. mai 2023, 14:14 (Vossestrand)
Sundve Skule med Sundveshaugern bak, 29. mai 2023, 14:10 (Vossestrand)
Kroken byggjefelt, 29. mai 2023, 14:10 (Vossestrand)
Kroken, 29. mai 2023, 14:11 (Vossestrand)
Sundveshaugen og Kroken, 29. mai 2023, 14:12 (Vossestrand)
Kroken, 29. mai 2023, 14:12 (Vossestrand)
Indre Kvarmo, 29. mai 2023, 14:14 (Vossestrand)