29.03.2024 – Voss i Dag

Det har vore ein varm og fin dag med mykje sol.

Voss sett frå gamlle Hangursrestauranten, 29. March 2024, 12:49 (Panorama)
Voss frå gamle Hangursrestauranten, 29. March 2024, 12:46, +12C
Haugamoen sett frå gamle Hangursrestauranten, 29. March 2024, 12:46, +12C (Voss)
Voss sentrum sett frå gamle Hangursrestauranten, 29. March 2024,12:46, +12C
Aktivitetsparken, Treningssparken og Leikeparken sett frå gamle Hangursrestauranten, 29. March 2024, 12:46, +12C (Voss)
Hangurstoppen mot Voss Gondol og Hangurstoppen Restaurant, 29. March 2024, 13:09 (Hanguren, Voss)
Hangurstoppen mot Voss Gondol og Hangurstoppen Restaurant, 29. March 2024, 13:10 (Hanguren, Voss)
Hangurstoppen mot Voss Gondol og Hangurstoppen Restaurant, 29. March 2024, 13:11 (Hanguren, Voss)
Trollbakken med Voss Gondol og Hangurstoppen Restaurant bak, 29. March 2024, 13:13 (Hanguren, Voss)
Mykje folk og god stemning i sola utanfor Voss Gondol og Hangurstoppen Restaurant, 29. March 2024, 13:25 (Hanguren, Voss)
Mykje folk og god stemning i sola utanfor Voss Gondol og Hangurstoppen Restaurant, 29. March 2024, 13:25 (Hanguren, Voss)
Mat på alle fat oppe på Hangurstoppen, 29. March 2024, 13:26 (Hanguren, Voss)
Skulestadmo sett frå Hangurstoppen, 29. March 2024, 13:18, (Borstrondi, Kvitheim)
Skulestad og Kvitheim sett frå Hangurstoppen, 29. March 2024, 13:18, +12C (Hanguren)
Skulestad sett frå Hangurstoppen, 29. March 2024, 13:18, +12C (Hanguren, Skulestadmo)